Dört Büyük Melek

1-CEBRAİL: Cebrail, Tanrının Vahiy ve ilim meleğidir. Melekler, Tanrının kuvvetleridir. Büyük, küçük, maddi ve manevi bilginler, Cebrail’in askerleri- kuvvetleri sayılır. Öğreten, öğrenen, öğretim müesseselerinin hepsi, Tanrının ilim kuvveti olan Cebrail’le ilişkilidir.

2- MİKAİL: Tanrının rızık –gıdalanma- kuvvetini temsil eden melektir. Rızık –gıda- ve maişetle ilgili her nesne ve alet; mesela, yağmur, çiftçi, öküz, traktör, pulluk, v.s. tarım araçları, tahıl,meyveler, sebzeler, yiyecek maddeleri, hepsi Mikailin sırrından olup, üreticiler ve üretim araçları, Mikail’in askerleri – kuvvetleri sayılır.

3- İSRAFİL: İsrafil, “Sur –u İsrafil” sırrı ile Tanrının uyandırma – kullarını ikaz- kuvvetini temsil eden melektir. Her türlü şiddetli ses, Gök gürültüsü, deniz gürültüsü, ikaz edici – uyarıcı- konuşmalar, yazmalar, hitabetler,yazarlar, çizerler, İsrafil’in askerleri –kuvvetleri- sayılır.

4- AZRAİL: Azrail, Tanrının öldürme kuvvetini temsil eden ölüm meleğidir. Türlü öldürücü mikroplar, parçalayıcı, darbeleyici her türlü silahlar, ölüme sebep olan türlü olay ve nesneler, ölüm meleğinin askerleri kuvvetleri sayılır.

Aslında ruh da,melekler de, dolayısıyla bütün maddi-manevi nesneler de Tanrının kuvvetleri ve çeşitli belirtileridirler. Gerçekte, sınırsız ve nur olan Tanrıdan başka kimse yoktur. O Tanrı, bir ve eşsizdir.

“Hüvel evvelü vel âhirü vel batın ve hüve bi külli şey’in Alim –İlk ve son dış ve iç O ‘dur.Ve O Tanrı her şeyi bilir.” (Hadid, 3)

Paylaş: