Dünya

Dünya, Güneşten kitle halinde ayrılmamıştır. Onu, Tanrı Güneşin kızgın hararetinden yaratmıştır. Hararet, sıkışıp yoğunlaşmış, yoğun kızıl ateş haline dönüşmüştür. Bu yoğun ateş kitlesi çok büyük olup, halen dünyanın merkezindedir. Bu ateş kitlesinin çevresi, çok kalın, sert ve parlak mermer gibi, yekpare bir taş küresi ile çevrilidir. Bu küre takriben 3-5 cm. çapında, göz göz mafsal delikleri ile çevrilmiştir. Milyonlarca delikler vardır. Ayrıca, bu delikler süzgeçlidir. Deliklerden, çok kızgın hararet fışkırır. Bu fışkırışlar, daha yukarı tabakalarda ham petrol haline dönüşür. Sözü edilen bu sert yekpare taş küresi, arı peteği gibi delikli diğer kalın bir taş küresi ile çevrelenmiştir.Bu küre hasır örmesi gibi bir durum gösterir.O ilk taş küreyi,keza küre şeklinde çevrelemiştir. Bunun üzerinde de taştan büyük kemerler çepçevre vardır. Bu kemer taşlarının arasında da ham petrol bulunmaktadır. Kemer taşlar üzerinde büyük kayalar, onun üzerinde, yer yer madenler ve onun üzerinde yer yer sular, bunların üzerinde orta büyüklükte taşlar ve kat kat toprak tabakaları bulunur. Dünyanın teşekkülü bu anlatılan 7 tabakadan ibarettir.

Dünyaya ilk yağmur, Tanrı tarafından ve Melekût âlemindeki Rahmet Deryası adıyla anılan ırmaktan yağmıştır. Çok miktarda, yüzyıllarca devam etmiştir. Zaten, oksijen ve hidrojen dünyanın ilk yaratılışında olamazdı. Bu yağmurlardan bir çok denizler, göller ve ırmaklar meydana gelmiş ve toprağın oluşumuna katkıda bulunmuştur. Ondan sonraki yağmur, suyun buharlaşıp bulut haline dönüşünden meydana getirilmiştir. Denizlerin altında dağlar olup, bu dağlarda henüz keşfedilmemiş madenler, elementler bulunmaktadır. Okyanuslar, Nuh tufanındaki fazla yağmur yağmasından meydana gelmiş, Amerika kıtası v.s. adalarda yaşayan insanlar, o zaman orada kalmışlardır. Dünyanın kutuplarındaki buzlar, yazın dünyanın serinliğini temin ederler. Kutuplarda yaşayan çeşitli kuşlar vardır. Yer çekimi, yerin merkezindeki yoğun ateş kitlesinden meydana gelmektedir.

Paylaş: