Çoklukta, Teklik

Denizin üstüne baktığımız zaman, milyonlarca köpükler biribirine bitişik yüzlerce dalga görürüz. Aslında bu sınırlı köpükler ve dalgalar o denizin coşup, çeşitli şekilde belirmesinden başka bir şey değildir. Köpükler ve dalgalar çoktur. Ancak bunların aslı bir tek denizdir. Onlar bozulduğu zaman, tekrar bir olan deniz kalır. Köpüklerin denizden oluşu, denizi ne artırır, ne eksiltir ve ne de denizin birliğini değiştirebilir.

Belirli miktarda su dolu fıskiyeli havuz da böyledir. Fıskiyeyi açtığımız zaman, bir tek havuz fışkırır, binlerce su damlacıkları halinde yükselir, bir kavis çizip tekrar havuza döner. Bu durumda değişen bir şey yoktur. Havuzdan yükselip çoğalma ve tekrar havuza dönüp tekleşme olayını apaçık görürüz. Bu havuzdaki su miktarını ne azaltır, ne de çoğaltır. Su yine sudur. Ağırlık aynı ağırlıktır, birliği değişmemiştir. Her şeyde olduğu gibi, meyveler de böyledir; bir incir, bir nar meyvesini açtığımız zaman; o bir meyvenin, binlerce çekirdeğinin bir araya gelmesinden meydana geldiğini görürüz. Binlerce bir toplanıp yine bir olmuştur. Bir hakimdir

Paylaş: