Varlık ve Mertebeleri (Oluşum)

“Hüvel evvelü vel âhirü vezzahirü vel batın ve hüve bi külli şey’in Alim. Hüvellezi halekessemavati vel arda fi sitteti eyyamin sümmesteva alal arş - İlk ve son, dış ve iç O Tanrı’dır ve O her şeyi bilendir. O Tanrı Gökleri ve yeri altı günde halk -peyda- edip, kendisi Arş’a -Taht’a- istiva etti (yayıldı)” (Hadid, 3-4)

Bu, şu demektir: Yukarıdan aşağıyı yönetmeye karar verdi. Nitekim diğer bir Âyette,

“Yüddebbirül emre minessemâi ilel ard - Tanrı semâdan yeri- yukarıdan aşağıyı- emri ile yönetir” (Secde, 5)

buyurulmuştur. Bu Âyetlerin ışığı altında bir ve eşsiz olan varlığın –Tanrı’nın- mertebelerini (belirtilerini) dolayısıyla Âlemlerin oluşumunu anlatmaya çalışacağız.

Paylaş: