Önsöz

Bu “VARLIK” isimli kitap, Allah ve Resulunun lûtfu keremi ve Şâhi Velâyet, Âlim-i Kül Aliyyül Mürteza Selamullahi Aleyh ve Kerremallahü Vechehu Efendimizin Pâk ve Mukaddes Ruhunun bizzat izni ile; Seyyid Abdulkadir-i Geylâni ve Seyyid Ahmed er Rufai Hazretlerinin yüksek Ruhani denetimleri altında, insanlığa ve şaşkınlık içindeki kişilere faydalı olur gerek ve nedeni ile yazılmıştır. Ayrıca, gerçeği arayan Tanrı yolunun yolcularına fayda vereceği umulmuştur. Eğer bir fayda olursa, bunun mutluluğu bize yetecektir. Hidayet ve yardım, Rahman olan Allah’tandır. En iyi bilen âlemlerin Rabbı olan Allah’tır. Âlemlerin Rabbı olan Allah’a hamd-ü sena eder, Onun yüce Peygamberi, hakikat Güneşi Muhammed Aleyhisselâm Efendime selat ve selâm ederim. Onun pâk Ehl-i Beytine ve Güzin Ashabına da selâm ederim.

21 Kasım 1973 Kâzım YARDIMCI