NEFİSLER

Mutmeinne Nefis:

Doğruları ve iyilikleri arayan, onları bulup kendini tatmin eden nefistir. Daima doğruluktan ve iyilikten yana, Tanrı’ya inançlı, araştırıcı ve eleştirici kişiyi temsil eder. Müslümanın -gerçeği kabullenenin- nefsidir. Yumuşak selâmetli ve emniyet altında bir nefistir. Tanrı onu korur ve onu kendine çağırır.

“Ya eyyetühennefsül müdmeinneh, ircii ila Rabbiki radiyeten merdiyyeh, fedhüli fi ibadi vedhüli fi cenneti - Ey gerçeği bulmuş ve tatmin olmuş nefis! Radi ve merdi olarak -rızalıklarla- aslın olan Yöneticine dön. Tanrı’nın seçtiği pâk kullarına karış ve Cennetime gir -Beni gör-“. (Fecr : 27-30)

Âyeti ile müjdelediği güzel bir nefistir. Koyun, koç ve beyaz güvercinle temsil edilir.

b)Radiye Nefis:

İyiliğe yönelmiş, hakka razı, Tanrı’nın rızasını gözeten bu uğurda didinip çaba gösteren, hayrı, adâleti, iyiliği çok seven, kimseye kızmayan, herkesi sevmeye çalışan bir nefistir. İyiliğe koşan ve bu yolda ilerlemek isteyen kişinin nefsidir.

Bu da koç ve beyaz güvercinle temsil edilmiştir.

Merdiye Nefis:

Bu nefis de Radiye gibi Tanrı’nın rızasını arayan, rıza yolunda çok ilerlemiş, Tanrı’ya teslim olmaya yönelip, kötülüklerden bir hayli uzaklaşmış bir nefistir. Bu da koç ve beyaz güvercinle temsil edilmiştir.

Paylaş: