KUDSİ HADİSLER

-------İnnellâhe halake’l Âdeme ala sûretihi - Allah, Âdem’i (İnsan-ı Kâmil’i – Olgun İnsan’ı ) kendi suretinde yarattı. (1)

------Yere göğe sığmam, Mü’min kulumun –İnançlı İnsan’ın kalbindeyim. (2)

------Ey İnsanoğlu! Benim dostum olan bir Velime düşmanlık eden kimse, Bana savaş ilan etmiş olur. (3)

------Allah sübbanehu ve taâla şöyle buyuruyor: Beni sevdiğini iddia ettiği halde, hava karardığında yatıp uyuyan yalan demiş demektir. Çünkü sevenin alâmeti ilim (bilgi) olarak değil de “hâl” olarak O’ndan başka birşey görmemesidir. (4)

------Rahmetim, gazabımı geride bırakmıştır (geçti). (5)

_________________________________________

(1) Buhari ve Müslim’den, Kudsî Hadisler; C.1, S.172, Madve Yayınları, 1991 İstanbul.

(2) Kudsî Hadis’in tamamı “Ne arzım (yeryüzü), ne Semam (Gökyüzü) Beni ihata edemedi. Ancak takva sahibi, tertemiz ve Vera’ sahibi Mü’min’in kulumun kalbi Beni ihata etti. ”.

Kırk Hadis, Sadreddin Konevi, S.82, Terc. Harun Ünal, Vahdet. Yayın. 1984, İstanbul.

Aclunî Keşfü’l Hafa, 2/195.

(3) Buhari’den, Kudsî Hadisler; C.1, S.153.

Madve Yayın. 1991, İstanbul.

(4) Kuşeyrî Risâle S.176 (Mısır, 1346)’dan; Kuşeyrî Risalesi, Terc. S. Uludağ, İst. 1978.

(5) Buhari Tevhid, 55; Tirmizi, C.5, S.548-550.

-------Resûllah (A.S.) Rabbinden, söyledikleri Hadis’te Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Her kim Benim Velilerimden yani dostarımdan herhangi birisine düşmanlık beslerse Ben ona savaş açarım. Kendisine farz kıldığım şeylerden herhangi biriyle kulumun Bana yaklaşmasından daha sevimli olan birşey yoktur. Kulum, nafile namazları kılmakla Bana yaklaşmakta devakm eder. Öyle ki; Ben O’nu severim. O’nu sevince de; ‘O’nun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı (bir başka rivayette de akleden - düşünen kalbi, konuşan dili) olurum’. Şayet (kulumun) Benden bir dileği bulunsa; O’nun arzusunu hemen yerine getiririm (mutlaka veririm). Eğer (kulum) Bana sığınırsa; O’nu korktuğundan emin ederim. Herşeyin yapıcısı ben olduğum halde ölümünü istemeyen Mü’min bir kulun Ruhunu kabzetmekte, yani almakta tereddüt ettiğim gibi, hiçbir şeyde tereddüt etmem. Halbuki Ben kulumun üzülmesini istemem”. (5)

___________________________

(5) Buhari Müsned Camiussağir’den; Kırk Hadis. Sadreddin Konevi, Terc. Harun Ünal, Vahdet Yayın. 1984, İstanbul.

Kudsi Hadisler, Madve Yayın. , C.1, S.153, İst. - 1991.

40 Kudsî Hadis A. Fikri Yavuz, Tebliğ Yayınları.

Paylaş: