BELİRMELER

a)İlk Belirme (Taayyün-ü evvel):

İlk belirtiye teklik nuru anlamına; “Ahmediyet” adı da verilmiştir. Ahmed, Ahad nurudur. Tek, biricik anlamınadır. Latince İncil’de Feraklid diye geçer. Ayrıca İncil’de Hazret-i İsa kendisi gitmedikçe, insanlığa gerçek kurtarıcı Ahmed -biricik- isimli Peygamberin gelmeyeceği açıkça bildirilmiştir. Kur’an’da bu durumu Hazret-i İsa’nın dili ile;

“Mübeşşiren bi Resulin, ye’ti min badismühü AHMED -İsrail oğullarına benden sonra gelecek bir Tanrı Elçisini müjdelerim ve O’nun adı AHMED’dir”. (Saff, 6).

Âyeti ile açıklamaktadır. (77)

İşte biricik, ilk ve son ve en büyük Peygamberin bizim sevgili Peygamberimiz, Hazret-i Muhammed olduğu ve adının da “FERAKLİD, biricik anlamına Ahmed” bulunduğu apaçık ortadadır. Peygamberimiz,

“Âdem -İnsan- su ile balçık arasında iken, yani daha Âdem yok iken ben Peygamberdim”. (78)

Buyurmakla bu ilk Tanrı belirtisine açıklık getirmiştir. İlk belirtiye en güzel örnek olarak şafak aydınlığını gösterebiliriz.

_____________________

(77) Kitabı mukaddes, Yeni Ahid Papalık tercümesinde Paracled (Feraklid) isminin geçtiği esas metinler için Bkz. Maurice Bucaille, Tevrat, İnciller ve Kur’an, S.162-168, Terc. Dr. M.Ali Sönmez, Diy. İşl. Bşk. Ya. Ankara - 1988.

(78) Tirmizi, Menakıb -1. İbn. Hanbel, 4/66.

b)İkinci Belirme:

“Levh-i mahfuz - korunan levha”. Bu Âlem, ilk belirtiden beliren ikinci belirtidir. Çokluk âleminin özeti şeklindeki görüntüsüdür. Burası büyük Muhammed’i Ruhtan, ruhların özeti tıpkı çiçeklerin tohumları gibi düzenlenmiş, ancak eçık seçik belirtilmemiştir. Bu Âleme “Âyanı sâbite’’ ve “Levh-i mahfuz” denilmesi görünen sabit noktalar şeklinde ve korunan levha, Tanrı indinde gizli sırlar anlamınadır.

İkinci belirti de Tanrı’nın Zâtında gizli olup, daha sonra belirecek Âlemlerin ve nesnelerin, mukadderatı ile ilgili safahatın özeti vardır.

Paylaş: