Kitaplarımız

Kazım Yardımcı'nın eserleri

Bu kitaplarda ''Allah, Kâinat(evren) ve İnsan'' gerçeğini, Tasavvufla(metafizik) ilgili her bir konuyu ayrıntılı olarak; diğer dini ve İslami- felsefi-kelâmi-fıkhi konuları ise kısmen ayrıntılı ve kısmen özet de olsa bulabilirsiniz.

Bu kitaplar ve veriler ticari maksatla yazılmamıştır. Yazara ait bütün kitaplar ve verilerin tamamı, internete yüklenmiş ve insanlığın istifadesine sunulmuştur. Hiçbir yazar, kitaplarını ve yazılarını baştan sona internet yolu ile insanlığa sunmamıştır. Bu yazarın kendine özgü bir farkıdır. Yazarımız eserlerinden hiçbir maddi menfaat beklememektedir. Bunu tamamen Allah rızası ve insanlığa olan sevgisinden dolayı yapmaktadır. BU BİR FARKTIR. Ayrıca bu yedi kitabı içeren 4 ciltlik Rufai Külliyatına da aynı şekilde maddi bir bedel konmamıştır. Yazarımız bir çok Kütüphane, Üniversite ve kurumlara karşılıksız olarak imzalayıp hediye olarak göndermiştir. Yazarın ticari ve maddi amacı yoktur. Sn. Yazarımız’ın bu konudaki kesin görüşü şu şekildedir; “Allah'ın Dini ulvidir(Çok yüce ve mukaddestir) madde ve para, sufli- alçaktır. Yüce ve mukaddes olan, alçak olan madde ve para ile değiştirilemez. Kur'an, hadis ve dini kitapları, para ile satan bunlarla geçinen, Allah huzurunda çok şiddetli bir ikapla karşılaşır.”