Büyük Günah Konusu

Bu konuda Mu’tezile; ”Büyük günah işleyen ne kâfir, ne Mü’mindir”, diyor.

Mezheb-i Mürcie ise; ”Mü’min ne günah işlerse işlesin, imanına zarar gelmez”, diyor. Günahkarın işini Allah’a havale-rücu ettiriyor. Bundan da ‘Zalim hükümdara itaat edilir!’, kuralını çıkarıyorlar. İbahiye yolunu açıyorlar.

Mezheb-i Mürcie; iyi amel kâfire yarar vermez, kötü amel de imana hiçbir zarar vermez (Yani Mü’min ne kadar kötülük yaparsa yapsın; imanına hiçbir zarar vermez) diyorlar. Böylece her günahı işlemek, bir nevi mübah olur ve çok kötü bir durum doğar. Âsileri, Fâsıkları sevindirir,daha da azıtır.

İmam Hasan el Basri Hazretleri ise; ”Kebair-büyük günah işleyen, Münafıktır”, der.

İmam Gazali Hazretleri, Hasan el Basri’nin görüşüne açıklık getirmiş görünmektedir: ”Kebairde-büyük günahlarda ısrar (süreklilik), küfürdür (inkârdır)”, buyurmaktadır.

Bizim kabul ettiğimiz, Hasan el Basri Efendimizin ve bir nevi O’na açıklık getiren Gazali Hazretlerinin görüşüdür. Onlara katılıyoruz.

Çünkü biz, Selef-i Salihin ve onların yolunu savunan Tasavvufçuların ve Gazali’nin itikatlarını itikat edinmişizdir.

Paylaş: