Hazret-i Ali Yolu

Hazret-i Ali’nin Yolu, oğulları Hasan, Hüseyin ve Hasan el Basri yolu ile Cüneyd-i Bağdadi, ondan Abdülkadir Geylâni, Seyyid Ahmed er Rufâi, Seyyid Ahmed el Bedevi, Seyyid İbrahim-i Dusuki, Şeyh Hasan-ı Şâzili , Mevlâna  Celaleddin-i Rumi, Sümbüli Sinan, Hacı Bayram-ı Veli, Şahabeddin Suhreverdi, Necmeddin-i Kübreverdi, Muiniddin –i Çeşdi ve benzeri  ulu Tanrı bilginleri yoluyla, gerçeği arayanlara açıktır.Gerçeği arayanlar,bu aziz Velilere ve Onların yolunda ilerlemiş  Olgun İnsanlara  bağlanmak

 

suretiyle gerçeğe kavuşabilirler. Bu Tanrı Yolu, dünya durdukça duracak, Tanrı’nın acıması ve adâleti bu yolları koruyacaktır. Tanrı, acıyıcı ve âdildir. Kullarına kendi yolunu kapamaz. Tanrı’nın düzeni  devam ettiğine, Güneş doğup, dünya yaşadığına göre, Tanrı’nın yolu da arayanlara açık olacaktır. Arayan bulur, aramayan sorumludur. Sonunda sorguya çekilir ve suçlu çıkar. Çünkü Tanrı, insana düşünme, araştırma ve öğrenme niteliği taşıyan kendi Kutsal Ruhunu vermiştir.

← Önceki

Sonraki →