KOMŞU HAKKI GÖZETMEK

İslamiyet, komşu hakkına çok önem vermiştir. Öyle ki, hemen hemen birbirinin malına varis kılacak derecede([1]).

Komşu, yakın demektir. Tanrı Kur’an-ı Kerim de; “yakınlara bakmayı” en baş almıştır.([2])

Komşunu derdi ile ilgilenmeyen, toplumun derdi ile hiç ilgilenmez. Çünkü akşam-sabah gözü ile gördüğüyle ilgilenmeyen; görmedikleri (toplum) ile nasıl ilgilenir?..

Komşu, ev halkı sayılır. Akşam – sabah, birbirleriyle yüz yüze olurlar. İnsan, kendi ailesini her konuda nasıl düşünürse, komşusunu da o şekil de düşünmek mecburiyetindedir. Özellikle onların kusurlarını ve beşeriyet icabı yaptıkları hataları görmezlikten gelmelidir. Bilhassa onların ayıplarını örtmek, başkalarına açıklamamak inançlı kişinin, önde gelen görevleridir.

Müslüman, komşusunun her derdinde ve sıkıntılı günlerinde yanında olmalı, akrabalarından daha fazla ilgi göstermelidir.

Neşeli günlerinde, neşelerine neşe katacak, onların neşesini kıskanmayacaktır. Namuslarını kendi namuslarından daha çok koruyacaktır.

Maddi – Mânevi yardımını komşusundan esirgemeyecek; zor durumda kaldıklarında komşularını unutmayacaktır. Her şeyde, komşularının kendilerinden daha ileri olmasını isteyecektir. Ancak bu suretledir ki; kişide, “toplum sevgisi” doğar. Kardeşlik bağları kuvvetlenir.

Zaten, başta komşusunun ve toplumun çıkarlarını, kendi çıkarlarından üstün saymayan; değil Müslüman, insan bile sayılmaz!..

Yüce Peygamberimiz (a.s.v.), komşu haklarını çok gözetir; onları, kendi nefislerine tercih buyururlardı. Onların hata ve kusurlarını görmez; verdikleri sıkıntılara gayet çetin de olsa, çok sabır gösterir, tahammül ederlerdi!

Komşusunu sevmeyen ve onların haklarını gözetmeyen; toplumu hiç sevemez ve toplum haklarına dolayısıyla insan haklarına saygı duyamaz! Saygı göstermez.

“İnsanlık sevgisi ve insan haklarına saygı; komşu sevgisi ve komşu halklarına saygı ile başlar.” Kural budur ve hiç tartışması yoktur!..([3])


[1] Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur: Hazreti Cebrail, komşuluk hakkında bana öylesine tavsiyede bulundu ki, komşunun komşuya varis olacağını zannettim. “Hz. Ayşe “ r.a. ‘dan, Beyhaki, ayrıca Suyuti, Camiussağir, Cilt.2, S.307, Çev. A. Aydın, İst-1977

[2] Bkz. Nisa Suresi, Ayet: 3 - 6

[3] Bkz. İnsanda Yükselme, Kazım Yardımcı, S. 121-122.

Paylaş: