Hak Ademdedir

HAK ADEMDEDİR

Bil ki; HAK Ademdedir

Adem HAKTIR

HAK ADEM.

Ademin dışı HALKTIR

İçi (Kalbi Ruhu) HAK,

Hak O’nun BATINIDIR

O’da Hakkın ZAHİRİDİR EL HAK.

Ey Hazreti Ademin oğlu

Sen de ara bul Ademi.

İhtiram et, eyle Ademe sücud(*)

Sev O’nu, O’na hizmet et,

Ki sende yücelesin

Sende olasın ADEM.

Ademi bil ve bu yolla

‘’Kendini bil ki, Rabbını bilen’’

Ay yıldızlar, GÜNEŞ,

Ve Yakup Peygamberin,

Yusuf Peygambere;

Yüce Meleklerin ADEME

Secde ettikleri gibi,

Sende Ademe ‘’Kamil’e’’

Secde eyle

Sen de ol Adem.

Ve şu gerçeği de bil ki;

Ademe secde etmeyen

Tek iblistir telin edilen.

Ve dahi bil ki, bu sözlerim hep Kuranidir,

İyi düşün olma sersem.

Hakkı Hak ile hakkiyle bil

Hakki ol her dem.

(*)(Sure-i Bakara 34, Sure-i Sad 71,72,73,74,

Sure-i Yusuf 4,100 Diyanet İşl.Bşk.Meali-Süleyman Ateş Meali-Hasan Basri Çantay Meali)

KAZIM YARDIMCI/ADIYAMAN

19.09.2006

Adem (A.S) ve Hz.Peygamberimiz (S.A.V) ile ilgili olarak bir şairimizden çok ilginç, düşündürücü bir hikemi şiiri sizlerle paylaşıyorum.

‘’Bildiği çün sülbü pâkinden zuhurun Ya Resul!

Etmedi La tekreba nehyinden Adem içtinab

Değil iğvai şeytan, kandıran Adem’le Havva’yı

Bu bir Esrar-ı HAK’la şive-i teşrifi ‘’AHMEDDİR’’ ‘’

Türkçesi;

Ya Resulallah, Adem biliyordu ki; Sen pâk sülbünden geleceksin. Bu nedenle,

Allah’ın ‘’O ağaca yaklaşma’’ diye menettiği sözünden içtinab etmedi (çekinmedi).

Adem’le Havva’yı kandıran aslında şeytan değildir,

Bu bir HAK sırrı ile Hz. Ahmed’in teşrifinin bir şivesidir

Adem A.S. ile ilgili bir başka şiir:

''İki kaşın ortasından çekti hattı üstüva

Allemel Esmayı ol hattan talim etti Huda

İlmi Zata Mustafa Esmaye Adem’dir emin

Bu ikisinden zahir oluptur Ulumu Enbiya

Secde eyle ADEM’e takim Hak’ka kul olasın

Eden Adem’den iba(uzaklaşan) Hak’tan dahi oldu cuda(uzaklaştı)

Zatı sıfatı Ef’alı Asarı cümleten

Her zamanda bir Veli’nin vechine bunlar Ziya.

Kande bulur bu NİYAZİ’yi inkâr eyleyen

Zahir olmuşken yüzünde NURU ZATI KİBRİYA''

Büyük Halveti Pirlerinden Arif Veli Malatyalı Niyazi Mısri’nin (Adı Muhammeddir) Adem A.S.la ilgili bu dizelerini sizlerle paylaşmak istedim. İki kaşın arasındaki hat dediği, insanın burnudur. İnsanın burnu, Arapça harflerinden hem Elif, hem de Lamdır.

’Sen bensin

Ben de sen

Biz oyuz cümleten

Ruh odur TEN de O’’( Enis Behiç Koryürek)

Paylaş: