İki Fitne - i Zaman

İKİ FİTNE-İ ZAMAN

Yüzleri simsiyah

Ve korkunç

Koyu karanlıkçı

Sözde aydınlanmacılardan

Hep uzak durdum

Tiksindim iğrendim

Her zaman.

İslam'a haham,

Papaz yetiştiren

Ehli Medaristen ise,

Midem bulandı

Kustum, boşaldım her an.

Bunlar ki İslam’a,

Musallat olmuş

Sanki belayimübremdir.

Bu iki fitneyi AZİM le,

Azmile ilmen savaş.

CİHATTIR(*), Cihadı EKBERdir.

Bunu böyle öğretti bana

Cenabı Piran.

Böyle bildim

Böyle belledim elan.

( *) Cihadın anlamı cehd etmek, çalışıp çabalamaktır. Yani ilmen savaştır.Cihatta silah kullanmak yoktur. Kur'an'da silahla savaşın adı ''Harp' olarak geçmektedir. Harp kelimesi Kur'an'da vardır. Cihad, harp anlamına değildir. Harp silahla olur, cihat ilimle olur. Bazı odaklar bu cihat kelimesini harp kelimesi ile karıştırıp kavram karışıklığı yaratmaktadırlar. Cihat asla harp değildir. Cihat bilimsel savaştır. Harbe ise, karar verecek tek merci o ülkenin devletidir. Devletten başka kimse harp kararı alamaz İçtihad ve müctehid kelimeleri de 'Cehd' mastarından türemiştir. Bu kelimelerin hepsi aynı mastardandır. Çalışıp, çabalamak anlamınadır.

KAZIM YARDIMCI/ADIYAMAN

19.09.2006

Paylaş: