Kısa Bir Açıklama

Kazım Yardımcı’ya ait www.varliktanveriler.com adlı sitedeki verilerin hepsi Adıyaman Mahalli gazetelerinden “ADIYAMAN'DA BUGÜN” “ADIYAMAN'DA OLAY” ve daha önceleri de “YENİYOL” gazetelerinde aynen yayınlanmıştır. Aynı zamanda siteye yüklenmiş olan, MUHAMMED, İSA, ADEM isimli Kazım YARDIMCI’YA ait kitap ve verilerde: Hz.İsa (A.S) ile ilgili veriler (yazılar), bilgi edinilmesi ve haberdar olmaları için, bütün dünya kiliselerine siteyi tıklamaları için ayrıca mail olarak gönderilmektedir. Başta Fener Rum Patriği olmak üzere birçok kiliseden teşekkür alınmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki bütün aydınların siteyi tıklamaları, haberdar olmaları için mail çekilmekte ve birçok aydından teşekkür alınmaktadır. Köşe yazarlarımızın (aydınlarımızın) ayrım yapılmaksızın aşağı yukarı hepsine mail çekilmektedir. Amacımız; bu konu ile ilgili olan bütün merkezleri o arada TASAVVUF-MİSTİSİZM ile alakadar olanları haberdar etmektir. Çünkü biz, DİNİN ÖZÜ OLAN TASAVVUFU savunmaktayız. Bize göre, geleneksel tekke işlevini yapamamaktadır. O yolla Tasavvufa hizmet etmek olanağı zorlaşmıştır.

Ama şu da bir gerçektir ki; TASAVVUF, MEDRESELERDEN tezahür etmemiştir. TASAVVUF, TEKKEDEN tezahür etmiştir. Türk Edebiyat Tarihi bunun böyle olduğunun şahididir. Amacımız, Hz. İsa Mesih’in(A.S) gerçeğini, Kur’an, İncil ve Tevrat doğrultusunda BÜTÜN İNSANLIĞA açıklamaktır.

“ALLAH BİR” diyen bütün Museviler ve İseviler ÖZDE bizim kardeşlerimizdir. Onlarla ortak müktesebatımız vardır. Onların doğrularını kabul eder, yanlışlarını reddederiz. Ve bütün bu yazmış olduğumuz kitaplarda ve sunmuş olduğumuz verilerde, hiç kimseye bir hakaretimiz olmamıştır.

Amacımız GERÇEKLERİN bilinmesidir. Dilimiz döndüğü kadar, bu konulara ilmi, bilimsel bir açıklık getirmektir. 101.verimizde düşünsel ve kültürel muhataplarımızın kimler olduğu içtenlikle açıklanmıştır.

BÜTÜN İNSANLIĞA SELAM, BARIŞ.....

SEVGİLERİMLE…

5.7.2007

KAZIM YARDIMCI

TÜRKİYE/ADIYAMAN

Paylaş: