Bir Beyit

KILIP NARI AŞKINA AHMEDEYNİN HİCRİLE MÜPTELA BENİ,

RUFAİ'DE BÜLBÜLÜ ŞEYDA, BEDEVİ'DE PERVANE BENİ.

KÂZİM YARDIMCI (Adıyaman'lı)

2.5.2005

Paylaş: