Durum

Yandım Allah, yandım Allah

Aşkına ben kandım Allah,

Sonunda inandım Allah,

İnandım Allah, inandım Allah.

Ali Muhammed kapısı

Hüseyn Ali’nin kendisi

Her ikisinin kokusu

Zeynalabidin’dir Allah,

Zeynalabidin’dir Allah.

Ahmet Rufai’yi bilen

El tutup da ahir gülen

Kazim Rufai’de ölen

Bizdik Allah, bizdik Allah.

Adam idik, Adem olduk

Ol demde Allah’ı bulduk

Marifet sırrına erdik,

Şükür Allah, şükür Allah.

Hu Hu Allah, Hu Hu Allah

Evvel Allah, Ahir Allah

Zahir Allah, Batın Allah

Nur Nur Allah, Nur Nur Allah.

21.03.1984

M.Nedim TURAÇ

Paylaş: