Allahu Azimuşşanı Zikretmekle İlgili Âyetler

ALLAHU AZİMÜŞŞANI zikir, biat etmek ve rabıta ile ilgili ayet, kudsi hadis ve hadis-i şerifleri dikkatlerinize sunuyoruz.

KAZİM YARDIMCI 23.6.2005

ALLAHU AZİMÜŞŞANI ZİKRETMEKLE İLGİLİ ÂYETLER:

1-) “Vele zikrullahi ekber- Allah’ı zikretme- anma en büyüktür”. (Ankebut-45)

2-) “Fezkirüni ezkirküm- Beni (Allah (ı) anın ki, Bende sizi anayım”. (Bakara-152)

3-) “ Ey İman edenler! Allah’ı çok zikredin”. (Ahzab-41)

4-) “Ayık olun! Kalpler, Allah’ı zikretmekle mutmain olur”. (Ra’d-28)

5-) “Allah’ı çok zikredin ki kurtulasınız”. (Cuma-10)

6-) “Onlar ayakta, oturarak ve yanlarına yatmış halde Allah’ı zikrederler ve göklerin yerini nesnelerini düşünürler”. (Al-i imran-191)

7-) “Vezkürisme Rabbike- Rabbinin ismini zikret”. (Ala-15)

8 -) “Zikrim için namaza kalk”. (Tâhâ-14)

9-) “Namaz, kötülüklerden münkerden kurtarır. Zikrullah ise en büyük olandır”. (Ankebut-45)

10-) “Unuttuğun zaman Rabbini zikret”. (Kehf-24)

11-) “Ya Muhammed! Sabah akşam beni zikret”. (A’raf-205)

12-) “Sabah akşam beni tesbih et!”. (Tâhâ-130)

13-) “İster Allah deyiniz, isterse Rahman; hangisini çağırırsanız çağırın; güzel isimlerin hepsi onundur”. (İsra-110)

14-) “Güzel isimler onundur; onlarla çağırınız”. (A’raf-180)

15-) “Mü’minler onlara denir ki; Allah anıldığı zaman, kalpleri titrer”. (Enfal-2)

16-) “Bir kimsenin sinesini Allah açarsa, O Rabbi tarafından verilen bir Nur üzerine yürür. Kalpleri Allah’ı zikretmeye katılaşan kimselere yazıklar olsun”. (Zümer-22)

17-) “Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman’a büyük saygı gösteren kimseleri uyarabilirsin...”(Yâ Sin-11)

18-) “Onlar, Allah’ın zikrine dalarlar”. (Hadid-16)

19-) “Sümme telinu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah- Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah’ın zikrine dalar… Allah’ın zikri üzerine olurlar…”. (Zümer-23)

20-) “Allah size nasıl hidayet ettiyse, Allah’ı öyle zikrediniz”. (Bakara-198)

21-) “Atalarınızı andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah’ı zikredin”. (Bakara-200)

22-) “Sayılı günlerde Allah’ı zikredin (tekbir alın)”. (Bakara-203)

23-) “Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin”. (Bakara-239)

24-) “Rabbini çok zikret ve sabah akşam (O’nu) tesbih et!” (Âl-i İmran-41)

25-) “Namazı bitirdiğiniz zaman, ayakta,oturarak ve yanlarınız üzerinde (uzanarak) Allah’ı zikredin”.(Nisa-103)

26-) “Rabbinin adını zikret ve bütün gönlünle O’na yönel”. (Müzemmil-8)

27-) “Sabah akşam Rabbinin adını zikret”. (İnsan-25)

28-) “Allah’ın mescidlerinde, Allah’ın adının zikredilmesine engel olan ve onların harâb olmasına çalışından daha zalim kim vardır?”. (Bakara-114)

29-) “Münafıklar (iki yüzlüler), Allah’ı (güya) aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az zikrederler”. (Nisa-142)

30-) “Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı zikretmekten ve Namaz kılmaktan alıkoymak ister (istiyor)”. (Maide-91)

31-) “Nefsini, sabah akşam, rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) alıkoyduğumuz, keyfine uyan ve hep aşırılık olan kişiye itaat etme”. (Kehf-28)

32-) “O gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni zikretmeye karşı gözleri perde içinde idi. Ve dinlemeye tahammül edemezlerdi”. (Kehf-100-101)

33-) “Ama kim beni zikretmekten yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet (Haşır) günü onu kör olarak süreriz”. (Tâha-124)

34-) De ki; “Gece gündüz, sizi Rahman’dan kim koruyacak?” “Hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar”. (Enbiya-42)

35-) “Allah, tek olarak anıldığı zikredildiği zaman, Âhirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama O’ndan başka (ilâh)ları anıldığı zaman hemen sevinirler”. (Zümer-45)

36-) “Kim Rahman’ın zikrine karşı kör olursa, ona bir şeytanı saldırırız; artık o, onun arkadaşı olur”.(Zuhruf-36)

37-) “Şeytan onları kuşatmış, onlara Allah’ı zikretmeyi unutturmuştur. Onlar şeytan’ın hizbi (tarafı-yandaşı)dır. Muhakkak ki şeytan’ın hizbi kaybedecektir”. (Mücadele-19)

38-) “Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten alıkoymasın”. (Münafikun-9)

39-) “Kim Rabbini zikretmekten yüz çevirirse (Rabbi) onu, alt eden bir azaba sokar”. (Cin-17)

40-) “Bilmediğinizi zikir ehline sorun”. (Nahl-43)

41-) “ Onlar ki, Allah zikredildiği zaman, kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler, Namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan dağıtırlar- infak ederler”. (Hac-35)

42-) “Ey iman edenler! Cuma günü Namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı zikretmeğe-anmağa koşun-mesai ayırın ve alışverişi bırakın”. (Cuma -9)

43-) “Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatılayarak- (zikrederek) hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler…”. (Âl-i İmran-135)

44-) “Ve topluca Allah’ın ipine yapışın ve ayrılmayın; Allah’ın size olan nimetini hatırlayın-zikredin: Hani siz birbirinize düşman idiniz; (Allah) kalplerinizi uzlaştırdı. O’nun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. (Allah) sizi ondan kurtardı…”. (Âl-i İmran-103)

45-) “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret; gafillerden olma!”. (A’raf-205)

46-) “Rabbinin yanında olanlar, büyüklük taslayıp O’na ibadet etmekten (kulluktan) geri kalmazlar, (daima) O’nu tesbih ederler. Ve O’na secde ederler”. (A’raf-206)

47-) “Ey İman edenler! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman, sebat edin ve Allah’ı çok zikredin ki başarıya erişesiniz”. (Enfal-45)

48-) “Beni zikretmekte-anmakta gevşeklik etmeyin”. (Tâhâ-42)

49-) “(Bu kandil) Allah’ın yüceltilmesine ve içlerinde adının zikredilmesine-anılmasına izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam O’nu tesbih ederler:”. (Nur-36)

50-) “Kendilerini ne ticaretin, ne de alışverişin Allah’ı anmaktan-zikretmekten, Namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymadığı erkekler. (onlar) yüreklerin ve gözlerin (dehşetten) ters döneceği günden korkarlar”. (Nur-37)

51-) “Andolsun Allah’ın Resulünde-Elçisinde sizin için Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, en güzel örnek vardır”. (Ahzab-21)

52-) “… Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar; (işte) Allah bunlar için bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır”. (Ahzab-35)

53-) “ Ve o’nu sabah akşam tesbih edin”. (Ahzab-42)

54-) “Yüz çevir şu adamdan ki bizim zikrimizden yüz çevirdi ve dünya hayatından başka bir şey istemedi”. (Necm-29)

Paylaş: