Sultanı Evliya

Tanrı Velileri içinde, Peygamberlerimizin torunlarından, baba yönünden İmam-ı Hasan, anne yönünden İmam-ı Hüseyin “Şehid – i Kerbela” evladından, Bağdat’ta çok haşmetli ve kutsal türbesi ve dergahı olan “Gavsul Azam”, “Kutbul Muazzam”, “Sahib-i Makam-ı Ferdiyet”, Seyyid Abdülkadir – i Geylani (R. A). Adıyla maruf, Allah Hu’ya tam arif, çok büyük ve aziz bir Veliyullahtır. Ona da tıpkı Şahi Velayet Selamullahi Aleyh Efendimiz gibi, daha çocuk yaşta iken, Tanrı tarafından Velâyet verilmiş olduğundan, “Sultan-ı Evliya” makamına seçilmiştir.Bütün Tanrı Velilerinin ve Ariflerinin başvurduğu, müşküllerini hal ettikleri , darda kalınca şefkatli ve seri imdadını istedikleri, yüksek ve kutsal bir manevi otoritedir. Ondan başka, Sultan-ı Evliya kesinlikle yoktur.Olamaz da.Vardır diyenlerin delili yoktur. Onlar, kendi üstatlarına fazla sevgilerinden ve tarafgirliklerinden duygusal nedenlerle konuşanlardır. İlmi ve fikri hiçbir delilleri yoktur. Tanrı hepimizi Onun himmet ve imdat kubbesi altında muhafaza edip esirgeye..

Paylaş: