Hilafet

Hilafet toplum görevidir. Bunu, Sevgili Peygamberimiz en yakın ve en sadık dostu Hazret-i Ebubekir Efendimizin olmasını istemiş, ancak yine de Ashabına, kendilerininde aralarında konuşup, seçmelerini istemiştir. Bu suretle, krallığa, saltanata, yani toplum görevinin babadan oğla devir usulüne son verip, insanların kişiliğine saygı gösterilmesi istenmiştir. Dünyada ilk defa demokrasinin kurucusu olmuştur.

Sonra bu görev yine seçim yolu ile Hazret-i Ömer , Hazret-i Osman ve Hazret-i Ali ile Hazret-i Ali’nin oğlu İmam Hasan’a geçmiştir. Dört Halife 29,5 yıl Hilafet yapmış, İmam-ı Hasan da 6 ay bu görevde bulunmuştur.Toplam olarak 30 yıl sürmüştür. Zaten Peygamberimiz: “Hilafet otuz yıldır”buyurmuşlardır. Bu kesin Peygamber sözü olduğu halde, acaba mollalarımız, ara sıra “Hilafet isteriz” demekle neyi kastetmektedirler?

Peygamber, açıkça Hilafet otuz yıldır buyurmuşlardır. Bu kesin Peygamber sözü olduğu halde, acaba mollalarımız, ara sıra ”Hilafet isteriz demekle neyi kastetmektedirler? Peygamber açıkça Hilafet 30 yıldır dediği halde.. Ayrıca Müslümanların Halifesi iki tane olmaz. Bu gün ise otuzun üstünde İslâm milleti ve ayrı ayrı devlet reisleri vardır. Ayrıca, Halife seçimle olur. Yeryüzündeki 600 milyon Müslümanın seçmesi lazımdır. (bu sayı günümüze göre değişir) Bu günkü dünyada ve bu durumda böyle bir şey istemek, imkansızı imkânlı kılmaya çalışmak kadar zordur. Akla öyle geliyor ki; Hilafetçiler, Padişahlık – Krallık- yani babadan oğla devr usulü olan, saltanat istemektedirler. Müslümanları da “Hilafet istiyoruz sözü ile aldatmaktadırlar.

Peygamberlerimizden sonraki 30 yıllık Hilafetten sonra, Müslüman oldukları kesin olarak bilinmeyen, kalpleri bozuk ve Mekke’nin sömürücü zenginleri, Emevi Aşiretinin reisleri olan Süfyaniler, türlü hile, ve kanlı bir ihtilal ile demokratik bir sistem olan Hilafeti yıkmış, demokrasiyi ortadan kaldırıp, Monarşik Sistemi kurmuşlar ve İslamiyete büyük leke sürmüşlerdir. Süfyanilerin İslâm Dinine musallat ettikleri krallık sistemi, Hz. Muhammed’in dinine ve Onun kurduğu devlet sistemine tamamen aykırıdır, batıldır.

Paylaş: