Hazreti İsa Mesih'e Atfedilen Sözlerle İlgili Üç Veri (1)

1-Birisi yüzüne bir tokat vurursa sen diğer yüzünü de göster.(Yani deki Ona da vurabilirsin)

2-Sezarın hakkı Sezar’a Tanrı’nın Hakkı Tanrı’ya.

3-Ekmek benim tenim (Bedenim ), şarapta benim kanımdır.

Yukarıda Cenabı İsa Mesih Aleyhisselam’a ait olduğu söylenen sözlerin gerçek anlamını ve yanlış yorumlanmalarını sizlere içtenlikle açıklayacağız. Şöyleki:

1- ‘’BİRİSİ YÜZÜNE BİR TOKAT VURURSA DİĞER YANAĞINI DA ÇEVİR.’’sözünün gerçek anlamı şudur: bir kere bu söz de geçen ‘Biri’’ sözcüğü tüm insanlar için değil o zaman Musa’ya inanan Museviler içindir. Bilindiği gibi Hazreti Mesih Aleyhisselam kendisi de beni İsrail çocuğudur. Ve Cenab-ı İsa bir Ben-i İsrail Peygamberidir. Hz.Meryem Ana da beni İsrailden’dir. Ali İmran ailesindendir. Kur’an’ı Kerim Ali İmran ailesini yüceltmektedir.

‘’Meryem ebnete İmran’’ (İmran kızı Meryem)diye belirtmektedir ayet.

Yani Hazreti İsa’nın sözü o zamanki Tanrı tekliğine inanan insanlar için geçerlidir.Bu söz Muhammediler arasında da şu şekilde vardır.

‘’Bir Müslüman kardeşin eliyle ve diliyle sana hakaret ederse affet’’Sende ona hakaret etmeye kalkma, hatta eline diline sağlık de. Yani işi büyütme. Nihayet hepiniz mümin Müslümansınız, kardeşsiniz.. Kardeşini affetmek daha iyidir. İsa’nın bu sözü inanalar arasında ki barışı korumak içindir. Hazreti İsa’nın sözü tanrı tekliğine inanan Musevileri İsevileri Muhammedileri de içine alır.

Bir inkârcı ve zalim için geçerli değildir bu söz. Yoksa ‘’Ey insan vur vurabildiğin kadar, bir kolumu kopardın gel diğer kolumu da kopar. Bir gözümü çıkardın gel diğer gözümü de çıkar anlamına değildir. Daha misalleri çoğaltabiliriz.

Tanrı adildir. Peygamberler de adildir. Tanrı affedicidir. Peygamberler de affedicidir. Ama Tanrı zalimleri lanetlemiştir. Onları affetmez. Tanrı inkarcıyı insanlara zulmeden zalimleri affetmez ve sevmez. Peygamberlerde Tanrıya uyar. Tanrı ve peygamberleri zalimlere adaleti kullanır. Onlara adilane ceza verir.

Nitekim Kur’an da, Tevrat da ve İncil’de inkarcıların ve zalimlerin cehennemde alevler içinde yanacaklarını ve cezalarını çekeceklerini beyan buyurmaktadır. Suç varsa (cürüm derecesinde) ceza da vardır. Ancak adilanedir af sınırsız olursa meydan, ağır suçlulara canilere zalimlere bırakılır. Dünya yaşanmaz durum alır. Af da vardır adalet de vardır.Bunlardan biri birinden ayrılamaz. Ufak tefek olursa her suça ceza verilmez, af olur. Suç cürüm derecesinde olmamak şartı ile, af olacaktır. Ancak, adaletsiz de olmaz. Ağır suçlular, mücrimler, zalimler muhakkak cezalanacaktır. Yoksa kargaşa, anarşi olur hayat çekilmez olur. Tanrı adildir; insanlara zulüm eden mücrimleri canileri ağır suçluları muhakkak cezalandırır. Öyle yağma yok, her kötülük yapanın kötülüğü yanına kalsın. Kul hakkı ne olacak. Ziyana uğrayan mağdurlar hep ızdırap çekecek ağlayacak inleyecek. Mağdur eden canilerde hep gülecek eğlenecek. Ne güzel!

Mesih A.S.’ın sözünün doğrusu şudur. ‘’ Bir Mümin kardeşin sana bir tokat atarsa, sen ona yumuşak davran. Diğer yanağıma da vurabilirsin, çünkü sen benim din kardeşimsin de’’

Bu şekilde inanan kardeşler arasında kardeşliği devam ettir.’’demektedir. yoksa vuran vurana kırana; güçlü güçsüzü ezmek de dövmek de sövmek de serbesttir anlamına değildir.

Bu yazı Adıyaman Mahalli Gazetelerinde yayınlanmaktadır.Kâzım YARDIMCI(ADIYAMANLI)

3.8.2005

Paylaş: