Hakikat Şiiri

Varlıktan Verilerin ilkini hikemi manzume olarak insanlığa armağan ediyoruz. Ayrıca sıcak Ramazan Ayının insanlara uğurlu olmasını diliyoruz.

HAKİKAT

İsbat ettinse, varın var olduğun,
Çözüldü esrar, bitti yorgunluğun.
İsbat-ı vücut, yoku yok etmektir.
İşte bu hikmeti: LÂ vü İlla nın.

LÂ ile söyle yokun yok olduğun,
Hem İLLA ile VAR'ın var olduğun.
Gerçek budur. Alem-i Eşya ise,
Zahiridir, bir tek mutlak varlığın.

Coşar deniz, ilân eder birliğin,
Tekliğine köpük şahit denizin,
Teklikte çokluk var, çoklukta teklik.
Zuhurudur çokluk, tek bir vücudun

Denizde var olan yüz bin köpüğün
Açıktır, evveli.Deniz olduğun.
Köpükler yok olur gene denizde,
Bu da isbatıdır, âhir olduğun.

Bir bütündür, olmaz kenarı varın
Zira yok yok ki;ola haddi varın,
İşte Ulûhiyet budur, SONSUZLUK...
Eşya, hep kendi zuhurudur Hakkın.

Hiçbir şey yoktan olmamıştır kesin,
Halk olan nurundandır Zat-ı Hakkın.
Sınırsızı tam görmek mümkün olmaz.
Açık gizli O, O'dur zahir batın.

"Hüvel evvelü vel âhir" buyruğun,
Bildirdi zahir batın kendolduğun.
İlk HU'dur, son HU,
dış HU'dur içde HU
Şerhi bu; var yokun, LÂ vü İLLÂ'nın

Kâzım YARDIMCI 13.10.2004

Paylaş: