Düşünce Egzersizi

BİR AKIL YÜRÜTME

(DÜŞÜNCE EKSERSİZİ)

Tabiatta, doğada bir yosunlanma olayı var. Bunun nasıl oluştuğunu incelediğimizde ise; şu şekilde oluyor:

Bir yerde denizin dibinde veya bir ıslak mekanda; 1-toprak, 2-su, 3-nem, 4-oksijen, 5-güneş ısısı ayın ve yıldızların ışınları bir araya gelince, yani koşullar oluşunca, orda bir organik hücre oluşuyor. Tek hücre bölünerek çoğalıyor, organik (canlı) yosun oluşuyor.

Yani organizma hayat-canlılık başlıyor. Bu bir geçektir. Bunu görmekteyiz ve bilimsel olarak bilmekteyiz. Şimdi bunun üzerine bir akıl yürütülebilir; bu bir gerçektir. Ama burada akıl devreye giriyor, bu büyük gerçek karşısında, hayrette kalıyor ve soruyor?

Bu hepside inorganik(ölü olan) Toprak, su, nem,oksijen,ısı ve ışık. Bunlar inorganik somut nesnelerdir. Bu cansız inorganik, somut nesnelerden nasıl oluyor da bir canlı organik hücre meydana geliyor?..

Can- Hayat niteliği ise kuvvet, Akıl gibi soyuttur.

Ayrıca can, akıl, somut nesne de değil sıfat- niteliktirler, renkler gibi. Renklerde vardır ama nesne değillerdir. Yani rengin, canın, aklın atomu yoktur. Sıkleti, ağırlığı, boyutu da yoktur. Öyleyse somut nesnel bir şey değillerdir. Sıfattırlar, niteliktirler, nasıllıktırlar. Gül ve renkleri gibi; gül somut nesnedir, ama çeşitli renkleri nesne değil sıfattırlar.

Akıl can, düşünce de öyledir, gerçektirler. Ama onlarında atomu yoktur. Nitelik, nasıllık sıfattırlar. İşte İnsan, dört beş cansız inorganik somut nesne bir araya gelip (koşullar oluşunca) bunların bileşiminden canlı bir organik nesneyi görüyor, kabul etmek mecburiyetinde kalıyor. Ancak 4-5 cansız inorganik nesneden nasıl canlı (organizma) olunur? Sorusunu sormaktan kendini alamıyor. Bu gizemli olay karşısında hayrette kalıyor.

Gerçekten de bu atomu olmayan can (hayat organizma bir gizdir,büyük bir sırdır) ancak; Kur’an’daki “ Külleşey’in minel Mai hay- Her şey su ile canlıdır, organiktir “(Enbiya-30) Ayeti insanı rahatlatıyor. Ayrıca, “Su Mübarektir”(Zuhruf-11) ayeti de var. Suda bir sır var, bir hayat iksiri var. Bu ayetlere göre Hayat , organizma suda gizli.

Allah’ın emri Ruh ve onun niteliklerinden olan Akıl- Anlama, tefekkür düşünce yalnız insanda görülüyor. Bitkide ve hayvanda, akıl düşünce yok. Bitki ve Hayvan can madde ikili sentezdirler.

İnsan; can, madde artı ruh (akıl) üçlü sentezdir. İnsanın artısı vardır. Allah’tan sonra en üstün en mükemmel varlıktır. Ölen can'dır. Organizmadır. Allah'ın emri; ruh ( akıl )ölmez.

Amerikada’ki NASA merkezi de hayatın, organizmanın, su ile semadan (uzaydan) geldiği üzerinde çok kapsamlı ilmi çalışma yapmaktadır.

KÂZIM YARDIMCI (Adıyaman'lı) 3.11.2004

Paylaş: