Dört Büyük Gavsullah

Peygamber Efendimizin Varislerinden ve Hasan, Hüseyin soyundan Aktab-ı Erbaa –dört kutup – diye tanınan Gavslar dörttür. Bu Zâtlar, başta en büyük Tasavvuf Bilgini ve Tanrı Ârifi ve aynı zamanda Sultan-ı Evliya olan büyük Veli, Seyyid Abdül Kadir-i Geylâni ve Tasavvuf, irfan, fıkıh ilminde çok ileri geniş bir bilgiye sahip olan, Bâb-ı Ali – Hazreti Ali’nin kapısı ile lakabı ile tanınan bir çok Velilerin hatemül Evliya olarak tanıdığı Basralı Seyyid Ahmed EL Rufai ve Hoca Abdullahi Ensari’nin üstadı olup, Tanta’da türbesi bulunan, Seyyid Ahmed el Bedevi ve Dusuk’lu olan Seyyid İbrahim-i Dusuki adları ile adlanan aziz kişilerdir.

Bu dört büyük Gavsullah, İmam-ı Ali’yi tam temsil ederler. Bunlardan başka gavs yoktur. Vardır diyenler bilmediklerinden ve kendi üstadlarına fazla muhabbet ve tarafgirliklerinden demektedirler.

Gavsiyetin anlamı bir anda onsekiz bin âlemin her zerresinde görünmek, ve tasarruf edebilmek demektir.(Güneşin gökte bir tane olup, ışınlarının 360 derece her yere uzanıp göründüğü ve etkilediği gibi. Tam Allah’a kavuşmuş kudsileşmiş ruh da güneş gibi hem arşda ve hem de her yerde görünür ve tasarruf eder. Allah’ın izniyle! ) Bu dört aziz için perde yoktur. Onlar aynı hayatta gibi Mânevi irşad ve tasarrufa devam ederler. Bütün Tanrı Âriflerinin ve Velilerinin baş vurduğu son duraklardır. İstediklerini bu dünyada irşad eder, Ledunni il me-hikmet ve marifet ilmi- ne bezer, ve onda işlerler. Bu böyledir, hiçbir şey onlara perde ve engel değildir. Bilen bilir, bilmeyene ne söylesen boştur.

KÂZİM YARDIMCI

Paylaş: