Teknoloji

Varlıktan Veriler 15

VARLİKTAN KISA BİR VERİ

     Türkiye’mizde bir söz ortalıkta gezdiriliyor.Şöyle ki: siz diyorsunuz ki; Kur’an da, her şey var. Var ise neden bu teknolojiyi çıkaramadınız. Farz edelim ki Kur’an da teknoloji yok, peki bu teknolojiyi üretenler Tevrat ve İncil’den mi teknolojiyi ürettiler?

    Teknoloji Aklın ürünüdür, Akıl da Fıtri bir Vahiydir. Yani Vahiy iki çeşittir; birisi kelam-i(sözlü vahiy), diğeri Fıtri (yaratılış) vahiydir. Allah yarattıklarını donanımlı kılmıştır; İşte bu Fıtri vahiydir.Ancak akılla, fizik ötesi yani soyut gerçekleri bilmek mümkün değildir. Bu nedenle Tanrı, kendi sıfatlarını ve görünmez varlıkların varlığını ve niceliklerini; ruh,melek,cinler gibi, Kendisi Kelâmi (sözlü) Vahiy ile Peygamberler vasıtasıyla insana bildirmiştir.

Ayrıca bu teknoloji hususunda,  Sure-i Maide 14.Ayet de (Hasan Basri Çantay’ın Mealleri, Elmalı’nın Tefsiri’ne göre), ileride  Hıristiyanlara ve Ben-i İsrail’e yapacakları sınai (teknoloji) bildirilmekte, yani önceden; bu ayet ve tefsire göre onların ilerde sınai yapacakları anlaşılmaktadır.Tarihe Baktığımız zaman Ben-i İsrail’in İbrahim Peygamber’den sonra bir teknoloji ürettikleri sabittir.Bilhassa Davut ve Süleyman Peygamberler zamanında. Bu ayet geldikten,  1300 yıl sonra bu günkü teknolojiyi, üreten bilginlerin çoğu Yahudi ve Hıristiyan bilginlerdir. Şimdi bu ayet karşısında; Din’i Milliyetçileştirmiş Müslüman kardeşlerimiz üzülebilirler . Ancak Allah ne dilerse öyledir.Halbuki bu bizi  teknolojiden öte çok sevindirecek bir ayettir.  Şöyle ki bu ayeti 1400 yıl önce Hz. Muhammed (A.S.V) bize bildirmiştir.Bu ayete göre  bu teknolojiyi üretenlerin genellikle Hıristiyan ve Yahudilerden çıkması, Hz. Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğunu ispatlamıştır. Çünkü 1400 yıl önce Hz Muhammed(a.s.v) bu günkü teknolojinin onlar tarafından üretileceğini kendiliğinden bilemezdi. Bu Kur’an Allah’ın kitabıdır ve Hz Muhammed (a.s.v) de Allah’ın Peygamberi olduğunun ispatıdır. Peygamber olmayan bir insan kendinden 1300 yıl sonra gelişecek olan sınaî(teknoloji)nin oluşacağını bilemez. Eğer Müslüman’sak bu ayetten dolayı üzülmemek, sevinmek lazımdır. Çünkü bizim Peygamberimiz’in Hak Peygamber olduğunun kesin kanıtıdır.Kaldı ki;  Hz Muhammed de Hz İbrahim’in torunudur (Hz. İsmail kanalıyla).

Not : Batılı olmayan toplumlar, Japonya’nın ve Çinin aldığı gibi teknoloji ilmini batıdan alacaklardır. Yani batıdan öğreneceklerdir. Teknolojinin kaynağı Avrupa’dır. Bu bir  gerçektir, bu gerçeği kabul etmek zorundayız, zaten pratikte de böyledir.

Ayıca Allah Kur’an da “ İleride Onlara,  yani insanlara delillerimizi, ufuklarda yani  objektif alemde (afakta) ve kendi nefislerinde (sübjektif alemde)  göstereceğiz. Ta ki onlara hak beyan olsun”(Fussilet-53) buyuruyor. Bu günkü teknolojiye baktığımız zaman,bu Ayeti hatırlıyoruz ve düşünüyoruz.

Çünkü; ”Ufuklarda ve kendi nefislerinde–kendi vûcutlarında göstereceğiz,  delillerimizi(mucizemizi)”buyuruyor, Aziz Rabbımız ALLAH.

                                                                            KÂZIM YARDIMCI (Adıyaman’lı)

                                                                                     1.11.2004 

← Önceki Veri

Sonraki Veri →