İnsanda Yükselme

Önsöz İçindekiler Giriş Yalan Bencillik Dünya ve Maneviyat Gururluluk ve Saygınlık Terbiye ve Edep Alay Etmemek İnançlılara Şefkat ve Sevgi İyi Huyluluk Seksomanyaklık Kumar Eğlenceye Düşkünlük Nezaket İnançlıların Aleyhinde Olanlar Gösteriş (Riya) Sabır ve Tahammül Kanaatkâr Olmak Kulluk Öç-Kıskançlık-Düşmanlık Benlik Takdir,Tedbir Doğa Karşısında İnsan Kulluğu İspat Hırs ve Öfke İftira Fesatlık (Anarşi) İki Yüzlülük Ah Almamak Babaya ve Anneye Saygı Emanet Açık-gizli Hırsızlık İhbar (Casusluk) Küfür Sadakat (Dostluk-Bağlılık) Hayvanları Korumak Ağaçlara Dikkat etmek Mal Sahibi, Mülk Sahibi Şükür – Övmek Yalancı Şahitlik (Tanıklık) Emir ve Yasaklar Kiminle Samimiyet Kur’an’ı Kerimi Büyüklemek Sabreden Yoksul-Şükreden Zengin Mü’minlere Küsü Komşu Hakkı Şekilcilik Gevezelik Manevi Sırlar Kötülüğe İyilik Fâkir Hakkı Yeterlilik (Kanaatlı olmak) Anlayış Düzenlilik Öğretmene Saygı ve Uyum “Nokta-i Mübarek” Dostlarla sohbet Kimlerden uzak durmalı Bilinçli olmak Rüyaların anlamı kime sorulmalı Semâ’, oyun değildir Razı olmak Her şeyin kaynağı Vesveseyi yenmek Allah vekil Nankörlük Allah’ın Güzel Adları ve Şükür Aç gözlü zenginlerden uzak durmak Tatlı dillilik, güler yüzlülük Şeytana karşı tavır Semâ’ ve oyun Boyanmak Dalgınlık, sevinç ve neşe Yetimlere, öksüzlere yardım Yaşlılar ve çocuklar Ahlâka aykırı konuşmalar Yolda rastlanan fakir ve sakatlar İnançlıların ölüsüne de yardım Kuldan istemek Haklılık ve haksızlık Doğruluk – Doğru Paylaşım Sevgili Peygamberimizi Övmek Kaybedilenlere Karşı Tutum İlim Öğrenmek kadın – erkek tüm insanlara farzdır Gönül zenginliği Gösteriş için ses atmak (seyha) Gençlikte bağlılık En büyük rehber Kur’an-ı Kerim Temiz olmak, güzel koku Zaman içinde zaman Anmak ve bakmak Önü buhar, sonu buhar Allah “Bir”, şüphesiz! Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) ve kulluğumuz Tertemiz Ehl-i Beyt’e sevgi İnançlılar, birbirinin aynasıdır Anlayış ve duyular, yakınlara Mü’min hastalara ziyaret ve yardım İki yüzlülük (riyâkarlık) zinadan kötü Mü’min arkadaşlarının sırlarını açıklamamak Her şeye rağmen Tanrı’nın emirlerini tutmak Öğretmenlere “Fatiha” İnançlıları kıskanmamak Barbarlık “Ali gibi Er, Zülfikar gibi Kılıç yoktur” Fikir uçurmak Saldırganlık Kötülüğe iyilik Enerji kaynaklarına sevgi saygı Hatırda tutmak Üstadı gözlemek Ders ne kadarsa “İlmin yolu” ve “İlmin kapısı” Mânevi Baba’ya saygı, sevgi Güneş doğarken ve batarken Mânevi Kutsal Baba’ları bilmek İffetli olmak İnançlıları rahatsız etmemek Kalp kırmamak Yalancı şahitlik İçki Kumar Şehvet peşinde olmamak Kendini bilen Ekler Son Söz Kaynakça

Bismillahirrahmanirrahim “İli’l İslâmü hüsnü’l hulk-İslâm (Gerçeği kabullenmek), güzel ahlâk’tır”. “Ve Höve’l Veliyyü’l Hamid-O Tanrı, dost ve övülmüş nicelliklere bezelidir”.(Şûra-28) “Vallahu zü’l fadl’il azim-Tanrı,büyük fazilet sahibidir”.(Âl-i İmran-74) “Ve inneke lealahülkün azim-Muhakkak Sen Ya Muhammed!Büyük,güzel ahlâk üzeresin”. (kalem-4) Kutsal Peygamber sözü ve Tanrı Âyetlerinin ışığı altında “İNSANDA YÜKSELMEYİ” ve insanın hangi niceliklerle yüksele bileceğini açıklamaya çalışacağız. Aslında bu, dördüncü kitabımız. Daha önceleri,”VARLIK “(İstanbul-1974), “İSLÂM’DA MEZHEPLER VE YÜKSELİŞ” (İzmir-1988) ile “GÜNAHSIZLAR” (Malatya-1992) adındaki kitaplarımızı saygı değer okuyucularımıza sunmuştuk. Madde madde izah edeceğimiz bu kitap, iki bölümden oluşuyor. Birinci “Güzel Ahlâk”:İkinci bölümde ise;Hazret-i Aliyyel Mürteza’nın (k.v.)”Kutsal Tanrı Yolcusunun Âdabı” na ait nicelikler açıklanacaktır. Bu açıklamalar, en büyük Tasavvuf bilginleri Dört Büyük Ğavsullah;Âriflerin Efendisi Seyyid Ahmed er Rufâi, Seyyid Ahmed el Bedevi,Seyyid İbrahim el Dusûki Hazretlerinin izni iledir! Ayrıca Seyyidlerin Sultanı Abdulkadir-i Geylâni ve Sultan Seyyid Ahmed er Rufâi Hazretlerinin; “bizzat iç Âlem” den “Kutsal Ruhlarının öğretisi ve yüksek Ruhani denetimlerinin altında” oluşmuştur. Allah Onlardan, Ecdâd ve Evlâdından ve mensuplarından razı olsun!..

1992

Kâzım YARDIMCI