İmamet – Manevi Önderlik

Varlıktan Veriler 43

   Hazret-i Peygamber bu görevi, Serdar-ı Evliya, Hazret-i Ali ve Onun kutsal evlatlarına bırakmıştır. Başta 12 Ehl-i Beyt İmamı olmak üzere Hazret-i Ali’nin torunlarıdır. Bunlar, dünya durdukça Müslümanların ve gerçeği arayanların imamıdır

Namazdaki İmamlık ta yine Hazret-i Ali ve oğullarına aittir. Tanrıya giden yol, Peygamberin mihrabından geçer, buna da en lâyik olan Hazret-i   Muhammed’in pak kanını taşıyan Hazret-i Ali oğullarıdır. Ancak, zaruret icabı Hazret-i Ali’nin oğularının  bulunmadığı mahal ve mescitlerde, Onlara bağlı ve Onları çok seven, ehl-i dünya olmayan, müttaki, maişet ihtiyacı bulunmayan ve karısı güzel olan seçkin bir zatda Müslümanlara mihrapta imamet edebilir. İmam, mihraba girip Allahu Ekber dediği zaman, Tanrıdan başkasını unutacaktır. Onun için müttaki, Ehl-i Beytçi ve her yönden tatmin edilmiş olacaktır.

← Önceki Veri

Sonraki Veri →